Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
navbar [2019/10/23 12:08]
zuzana
navbar [2019/10/23 12:11] (aktuální)
zuzana
Řádek 3: Řádek 3:
    * [[:​prednasky|Přednášky]]    * [[:​prednasky|Přednášky]]
    * Kurzy    * Kurzy
-    * [[:​kurzy:​Spokojená máma - dopolední]] +    * [[:​kurzy:​Spokojená máma]] 
-    * [[:​kurzy:​Seberealizace ženy - večerní]]+    * [[:​kurzy:​Seberealizace ženy]]
     * [[:​kurzy:​Vezmi život do svých rukou - víkendový workshop]]     * [[:​kurzy:​Vezmi život do svých rukou - víkendový workshop]]
-    * [[:​kurzy:​ženská skupina Rozkvět ​- večerní]]+    * [[:​kurzy:​ženská skupina Rozkvět]]
   * [[:​coaching|Konzultace]]   * [[:​coaching|Konzultace]]
   * [[:​o_mne|Kdo jsem]]   * [[:​o_mne|Kdo jsem]]