Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
navbar [2019/01/28 19:48]
zuzana
navbar [2019/06/23 15:01] (aktuální)
zuzana
Řádek 6: Řádek 6:
     * [[:​kurzy:​Seberealizace ženy]]     * [[:​kurzy:​Seberealizace ženy]]
     * [[:​kurzy:​ženská skupina Rozkvět]]     * [[:​kurzy:​ženská skupina Rozkvět]]
-  * [[:​coaching|Koučink]]+  * [[:​coaching|Konzultace]]
   * [[:​o_mne|Kdo jsem]]   * [[:​o_mne|Kdo jsem]]