Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
navbar [2018/06/18 13:44]
zuzana
navbar [2019/01/28 19:48] (aktuální)
zuzana
Řádek 3: Řádek 3:
    * [[:​prednasky|Přednášky]]    * [[:​prednasky|Přednášky]]
    * Kurzy    * Kurzy
-    * [[:​kurzy:​Kruh maminek]] 
-    * [[:​kurzy:​ženská skupina Rozkvět]] 
     * [[:​kurzy:​Spokojená máma]]     * [[:​kurzy:​Spokojená máma]]
     * [[:​kurzy:​Seberealizace ženy]]     * [[:​kurzy:​Seberealizace ženy]]
-    * [[:kurzy:Klub seberealizace]]+    * [[:kurzy:ženská skupina Rozkvět]]
   * [[:​coaching|Koučink]]   * [[:​coaching|Koučink]]
   * [[:​o_mne|Kdo jsem]]   * [[:​o_mne|Kdo jsem]]