Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
navbar [2019/01/14 09:19]
zuzana
navbar [2019/01/28 19:48]
zuzana
Řádek 5: Řádek 5:
     * [[:​kurzy:​Spokojená máma]]     * [[:​kurzy:​Spokojená máma]]
     * [[:​kurzy:​Seberealizace ženy]]     * [[:​kurzy:​Seberealizace ženy]]
-    * [[:​kurzy:​Klub seberealizace]] 
     * [[:​kurzy:​ženská skupina Rozkvět]]     * [[:​kurzy:​ženská skupina Rozkvět]]
   * [[:​coaching|Koučink]]   * [[:​coaching|Koučink]]