Kruh maminek

Výzvám, které přináší mateřství, se mnohem lépe čelí ve skupině žen, které se do vás dokážou 100% vcítit, které se ve vaší situaci již ocitly (jakkoli se vám zdá jedinečná!) a které pro vás vždy mají slova podpory, inspirace, naděje i konkrétní pomoci.

Vykroč i Ty z davu a připoj se ke komunitě vědomých, spokojených, zářících maminek!

Kruh vám výrazně pomůže v těchto oblastech

  • zvýšení sebevědomí jako ženy a matky
  • zorientování se v sobě a svých názorech a postojích
  • zlepšení vztahu s rodiči (vlastními i partnerovými)
  • načerpání energie
  • sebepoznání
  • získáte nadhled, svou situaci uvidíte v jiném světle a z mnoha různých úhlů pohledu
  • zbavíte se izolace na mateřské, dostanete se do komunity podobně naladěných žen

Jak kruh funguje

Kruh maminek je uzavřená skupina 5-6 maminek, která se sejde celkem 8x pravidelně jednou týdně na 1,5 hodiny. Maminky mohou přijít se svými dětmi (cca do 2 let), k dispozici je WC, kuchyňka a hračky pro děti.

Hlavní náplní kruhu je sdílení svých životních příběhů, trápení, zkušeností, otázek a společné hledání jejich podstaty a řešení. Ženy jsou schopné v kruhu upřímně sdílet věci, o kterých se nikde jinde neodváží mluvit. Je tam cítit obrovská míra empatie a podpory. Každá žena si z kruhu odnáší hodnotná uvědomění pro svůj další život a spoustu inspirace pro další práci na sobě.

Po každém setkání posílám ženám email se shrnutím nejdůležitějších myšlenek či uvědomění daného setkání a s odkazy na zajímavé osoby, blogy, knihy, projekty, které byly zmíněny v kruhu. Někdy také intuitivně vznikne zadání pro domácí úkol. Mám k dispozici velké množství materiálů pro osobní rozvoj a ten s účastnicemi dle potřeby sdílím. Velkým bonusem jsou přátelství vzniklá v kruhu a ženy v setkávání často pokračují i po jeho skončení.

Termíny

  • 8 setkání, vždy v úterý 9:00-10:30, momentálně není vypsán žádný termín
  • kapacita 5-6 žen s dětmi do 2 let
  • cena 1270,-Kč (splatné ve dvou splátkách)

Chceš-li být informována o otevření nového kruhu, napiš mi svůj e-mail, ať se o něm dozvíš mezi prvními. Na stránce kruhu na Facebooku můžeš načerpat inspiraci už teď.

Reakce účastnic Kruhu maminek

„Kruh byl pro mě velkým dobitím energie… sdílení mezi ženami, podpora z jejich strany, pohled na to, co řeším, z jiné perspektivy - to vše mi dalo sílu a pozitivní energii :)“ - Jana, dcera 1r, syn 5r


Kruh mi neskutečně pomohl odhalit mé problémy a zaměřit se na ně. Dala jsem synovi víc důvěry a začala jsem i více věřit sama sobě. Začala jsem si užívat mateřství a těšit se z každého dne. Uvědomila jsem si, jak krásné je být ženou a matkou.“ ―Iva, syn 1,5r


„Milá Zuzko, každé setkání s Tebou je obohacující, už jen tím co vyzařuješ. Nestačí mne udivovat Tvůj klid, nadhled a smysl pro organizaci, těch darů je mnohem více. Z každého setkání s Tebou si odnáším dobrý pocit, dokážeš vytvořit bezpečné a otevřené prostředí, kde se každý musí cítit dobře. Děkuji za každé setkání s Tebou, jsi žena s otevřeným srdcem a s ohromným darem zhmotňovat nápady, které Ti přicházejí. Pro mne jsi inspirací a startovacím můstkem.“ - Zdeňka, 3 děti


„Kruh je jedinečný tím, že je v něm bezpodmínečná důvěra. Lze sdělit to, co nechci sdělit někdy i těm nejbližším. Kruh, respektive koučka mi pomohli netrápit se nad problémem, který řeším už několik let… Naučila jsem se, že mám nechat věci více plynout, nebojovat proti nim a nehledat řešení, přijmout, že řešení existuje a v pravý čas přijde.“ - Ljuba, dcery 4r a 1,5r


„Vždy mě fascinuje, jak funguje síla nás žen a vzájemného porozumnění! Vnímám, že lze v kruhu důvěřovat a baví mě, jak ženy dokáží spolupracovat na společném blahu a podpořit se, vcítit, soucítit. A i když pracovat na sobě musíme každý sám, někdy člověk v sobě bloudí a mít průvodce, který s námi kousek popojde a “nasvítí” pár nových možností je moc prima. V kruhu jsem v příbězích ostatních žen objevila paralely situací, se kterými se setkávám i u sebe a díky konfrontaci s nimi mohu dále pracovat.“ ―Jana, dcera 5 m


„Od kruhu jsem neměla žádná očekávání, jen přání se setkat a sdílet. To bylo krásně naplněno a ještě přišlo mnoho dalších překvapení a významných poznání. Dostalo se mi mnoho inspirace a podnětů, jak žít lépe a být více a více spokojenější bytostí - jak díky vedení Zuzky, tak díky naslouchání ostatních, tak díky jejich osobním příkladům. Uvědomila jsem si, že kruh je zázračná formace. Dostala jsem chuť zamakat na sobě, abych i já mohla přispět ke společnému bohatství rozmanitých talentů. Pochopila jsem dále, že ocenit se musím sama, je to základ života.“ ―Veronika, syn 7 m


„ Zuzko DĚKUJI. Za krásné přínosné čtvrtky a mnoho nápadů do budoucna…moc mi ta setkání pomohla nastolit cestu, ve které se cítím dobře a po dlouhé době zas sama sebou…mám slzy v očích ;-) a to je dobrá známka… :-) Hlavně mi byla přínosná různorodost názorů, to, že jsem cítila pochopení a přijetí a přitom jsem dostávala realistickou zpětnou vazbu.“ ―Zuzka, dcera 4,5r, syn 6 m


„Kruh pro mě charakterizují slova motivace, podpora, sdílení, návody, nápady. Mohla jsem spontánně otevřít i svá citlivá témata. Cítila jsem sdílení, podporu od ostatních a citlivou zpětnou vazbu. Dostala jsem plno návodů a nápadů co dělat a co si přečíst. Motivaci. Nějak mě to nakoplo a pořád to trvá, neumím to zatím definovat, ale něco se změnilo a to mě motivuje. To jsem dřív neměla. Když si vzpomenu na Kruh, tak stále cítím jakousi PODPORU i třeba když řeším nějaké složitější situace v životě. Super bylo, že jsem s sebou mohla mít i obě děti.“ ―Katka, synové 4,5 r a 14 m


„ Setkávání v Kruhu maminek byla velmi přínosná, obohacující, inspirativní. Kruh mi poskytl pohled z vnějšku. Zažila jsem pocit důvěrnosti v kruhu chápajících žen schopných podpořit, poradit, vyslechnout, sdílet a otevřít se. Uvědomila jsem si, že je třeba na sobě neustále pracovat, hledat cesty, pídit se po příčinách. Že já jsem tvůrcem svého života. Nejsem výjimka, ostatní prožívají obdobné věci.“ ―Markéta, dcera 5 m


„Kruh mi poskytl prostor se vypovídat z jednoho tématu, které bylo pro mě těžké na zpracování a sama jsem si s tím nevěděla rady a potřebovala jsem zpětnou vazbu. Líbilo se mi moc to shrnutí, co jsi vždy pečlivě dělala, to je pro mě velice přínosné. Kruh mi dal ujištění, že podobně smýšlejících žen je spousta a tak jsem vděčná, že jsi nám umožnila se setkat a že jsem získala nové podněty a informace. Kruh maminek to je ženská energie stokrát jinak a podobné “problémy” se sto různými způsoby řešení.“ ―Ola, syn 3 m


„Setkávání v kruhu bylo to moc fajn, uvědomila jsem si dost věcí. Přínosné byly zajímavé odkazy, typologie podle oblékání, o které Zuzka mluvila. Prohloubil se můj vztah s partnerem, získala jsem vizi do budoucna, pochopila jsem, že některé skutečnosti, které jsem vnímala jako omezující, jsou ve skutečnosti pro mě dobré, jako bych se narovnala.“ ―Iva, synové 9 let, 6 let a 1,5 r


„Zuzko, to co děláš je velmi záslužné. Já osobně jsem Ti moc vděčná. To, že jsem se na Kruhu maminek mohla „vybrečet“, to, že jsem mohla pojmenovat „to“, proč mého muže nemám a už nikdy nebudu mít ráda. To „to“, co mu nikdy nemůžu odpustit je už konečně pojmenované. Od kruhu jsem tak nějak nad věcí. Od manžela už nic nečekám, nechávám věci plynout. Nerozčiluju se, maximálně se ironicky pousměju a neřeším už nic.“ - Alena, dcera 5r, syn 2r