Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
gdpr [2019/01/14 09:49]
zuzana
gdpr [2019/01/14 09:50] (aktuální)
zuzana
Řádek 4: Řádek 4:
 Pokud jste mým zákazníkem,​ odběratelem emailových novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. ​ Pokud jste mým zákazníkem,​ odběratelem emailových novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. ​
  
-Seznamte se, prosím, s ochranou ​osobních údajů, ​zásadami ​právy, které máte v souvislosti s nařízením Evropské Unie GDPR (General Data Protection Regulation, česky Nařízení o ochraně osobních údajů), které ​vstupuje ​v celé EU v platnost dne 25.5.2018.+Věnujte svou pozornost ochraně ​osobních údajů, ​zásadám ​právům, které máte v souvislosti s nařízením Evropské Unie GDPR (General Data Protection Regulation, česky Nařízení o ochraně osobních údajů), které ​vstoupilo ​v celé EU v platnost dne 25.5.2018.
  
 === Správce osobních údajů === === Správce osobních údajů ===