Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ebook [2017/12/29 11:16]
hodo
ebook [2017/12/29 11:16] (aktuální)
hodo stará verze byla obnovena (2017/12/29 11:15)
Řádek 8: Řádek 8:
 {{ ::​mapa_pro_tvuj_rok_2018.pdf |MAPA PRO TVŮJ ROK 2018}} {{ ::​mapa_pro_tvuj_rok_2018.pdf |MAPA PRO TVŮJ ROK 2018}}
  
-[[::​mapa_pro_tvuj_rok_2018.pdf|{{ :​mapa_pro_tvuj_rok_2018_titulka.jpg?​300 |}}]]+[[this>​_media/​::​mapa_pro_tvuj_rok_2018.pdf|{{ :​mapa_pro_tvuj_rok_2018_titulka.jpg?​300 |}}]]