Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
desatero [2019/10/22 11:11]
zuzana
desatero [2019/12/04 09:39] (aktuální)
zuzana
Řádek 4: Řádek 4:
  
 \\ \\
-10 NÁVYKŮ Spokojené mámy je jen přehled. Pokud chceš jít v tomto tématu do hloubky, doporučuji kurz [[kurzy/​spokojena_mama|Spokojená máma]] ​ (od ledna 2020 v Českých Budějovicích) nebo [[coaching|individuální konzultace]] (po telefonu).+10 NÁVYKŮ Spokojené mámy je jen přehled. Pokud chceš jít v tomto tématu do hloubky, doporučuji kurz [[kurzy/​spokojena_mama|Spokojená máma]] ​ (od 23.ledna 2020 v Českých Budějovicích) nebo [[coaching|individuální konzultace]] (po telefonu).
  
 \\ \\