Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
coaching [2018/05/11 15:06]
zuzana
coaching [2018/11/13 09:42] (aktuální)
zuzana
Řádek 3: Řádek 3:
 Koučink jsem objevila v roce 2007 krátce po mém příletu do USA, kde jsem dva roky pracovala na universitě jako postdoc. Po zjištění informací jsem věděla, že to je přesně to, co jsem **roky hledala**, a rozhodnutí opustit vědu pro mě tedy nebylo vůbec těžké. Koučink jsem objevila v roce 2007 krátce po mém příletu do USA, kde jsem dva roky pracovala na universitě jako postdoc. Po zjištění informací jsem věděla, že to je přesně to, co jsem **roky hledala**, a rozhodnutí opustit vědu pro mě tedy nebylo vůbec těžké.
  
-V roce 2009 jsem v Kalifornii absolvovala **špičkový výcvik pro kouče** na nejstarší (zal. 1992) a největší koučovací škole na světě, [[http://​www.coactive.com/​why-cti/​about-cti|The Coaches Training Institute]]. Jádrem filosofie této školy je **celostní přístup ke klientovi** a **hluboká důvěra** ve schopnosti klienta.+V roce 2009 jsem v Kalifornii absolvovala **špičkový výcvik pro kouče** na nejstarší (zal. 1992) a největší koučovací škole na světě, [[http://​www.coactive.com/​why-cti/​about-cti|The Coaches Training Institute]]. Jádrem filosofie této školy je **celostní přístup ke klientovi** a **hluboká důvěra** ve schopnosti klienta, což jsou hodnoty, se kterými já sama niterně souzním.
  
 Pracuji se ženami a **mou specializací jsou** tato témata: Pracuji se ženami a **mou specializací jsou** tato témata:
 +  * náročná životní rozhodnutí (kde žít, jak a s kým, pro jakou práci se rozhodnout?​)
   * hledání sebe sama   * hledání sebe sama
   * hledání svého poslání   * hledání svého poslání
-  * náročná životní rozhodnutí 
   * partnerské problémy, nevěra, rozvod   * partnerské problémy, nevěra, rozvod
   * výchova dětí   * výchova dětí