Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
blog:mami_existuje_jezisek [2018/12/10 12:06]
zuzana
blog:mami_existuje_jezisek [2019/01/14 13:09] (aktuální)
zuzana
Řádek 55: Řádek 55:
 **Zuzana Dvořáková** **Zuzana Dvořáková**
  
-Mou vášní je pochopit podstatu. Po studiu přírodních věd jsem se vrhla na studium lidské psychiky. Pochopení toho, co prožívám a proč, mi připadá mnohem přínosnější než vymýšlení metod pro čištění jaderných odpadů (což byl můj obor).+Mou vášní je pochopit podstatu. Po studiu přírodních věd jsem se vrhla na studium lidské psychiky. Pochopení toho, co prožívám a proč, mi připadá mnohem přínosnější než vymýšlení metod pro čištění jaderných odpadů (což byl můj obor). ​;-)
  
-Vědecký přístup uplatňuji i nyní. Hledám kvalitní informace, snažím se pochopit souvislosti a nově objevené teorie ověřuji na sobě, svých dětech ​manželovi.+Vědecký přístup uplatňuji i nyní. Hledám kvalitní informace, snažím se pochopit souvislosti a nově objevené teorie ověřuji na sobě a své rodině.
  
-To, co mi funguje, předávám dál prostřednictvím přednášek,​ kurzů a individuálních ​konzultacích.+To, co mi funguje, předávám dál prostřednictvím přednášek,​ kurzů a individuálních ​konzultací.
  
 Je pro mě důležitý celostní přístup a respekt k individualitě každé klientky. Je pro mě důležitý celostní přístup a respekt k individualitě každé klientky.