Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
aktualne [2019/06/13 18:15]
zuzana
aktualne [2019/06/13 18:15] (aktuální)
zuzana
Řádek 10: Řádek 10:
  
 ---- ----
-====MATEŘSTVÍ ​JAK OCESTA ​OSOBNÍHO ROZVOJE - přednáška ====+====MATEŘSTVÍ ​JAKO CESTA OSOBNÍHO ROZVOJE - přednáška ====
 === 12. září od 9:00h v Centru Caplík, České Budějovice === === 12. září od 9:00h v Centru Caplík, České Budějovice ===
 Podrobnosti [[prednasky|zde]]. Podrobnosti [[prednasky|zde]].